ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่จัด: 19 มีนาคม 2560 รหัสกิจกรรม: 1007-2-000-006-03-2560 จำนวนหน่วยกิต: 6 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ หน่วยงานที่จัด: สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

Read more

ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง Challenges in skin manifestation management in community pharmacy

วันที่จัด: 18 มีนาคม 2560 รหัสกิจกรรม: 1007-2-000-031-12-2559 จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานที่จัด: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more