Category Archive: ภาพกิจกรรม

Dec 26

การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3/ 2559

Conference Name: การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3/ 2559 Conference Date: 27/11/2559 – 27/11/2559 Location: ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ Conference Code: 1007-2-000-026-11-2559 Total Credit(s): 6    

Nov 17

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของโรคที่พบบ่อยในชุมชน

ชื่อโครงการ: การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของโรคที่พบบ่อยในชุมชน รหัสโครงการ: 1007-2-000-025-10-2559 จำนวนหน่วยกิต: 18 หน่วยกิต ผู้จัด: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร